Företagarna Yrkesdörren

Yrkesdörren underlättar för nya och etablerade svenskar att mötas för att prata om jobb och bredda sina professionella nätverk.

Tillsammans för ett öppnare Sverige.

Om vårt samarbete

Vi på Företagarna är stolta och glada över att samarbeta med Yrkesdörren, ett initiativ av Axfoundation - Antonia Ax:son Johnsons stiftelse för hållbar utveckling.

Samarbetet är ytterligare ett steg i Företagarnas arbete med att erbjuda nätverk, kunskap och praktisk hjälp till landets företagare! Vi vill vara med och bidra till att Sverige blir bättre på att ta tillvara den kompetens som personer med utländsk bakgrund sitter på.

Många nyanlända och utrikesfödda saknar kontakter inom sin bransch, samtidigt som rekryteringsbehovet bland Sveriges småföretag är stort. Genom samarbetet med Yrkesdörren vill vi ge dig, både som privatperson och företagare, möjlighet att bidra till ett inkluderande samhälle och samtidigt bredda ditt nätverk till personer som har en annan bakgrund än du.

Anmäl dig redan nu! Det går snabbt, är enkelt och förhoppningsvis till stor glädje både för dig och för personen du möter!

1

Gå med

Har du utländsk bakgrund och vill bygga ett yrkesnätverk i Sverige? Eller är du etablerad i Sverige och har ett nätverk som du vill bredda och dela med dig av? Registrera dig här för att komma igång.

2

Matchas

När du registrerar dig ber vi dig ange om du är dörröppnare (etablerad svensk) eller deltagare (ny svensk). Med hjälp av informationen du lämnar matchar vi dig med en person vi tror passar dig.

3

Träffas

Du och din mötespartner får ett mejl från Yrkesdörrens team om att ni har matchats, varpå ni bokar ett möte.

4

Öppna nya dörrar

Ett centralt syfte med mötet är att ge deltagaren två nya kontakter, som i sin tur kan öppna fler dörrar.

Läs mer om hur det hela går till